COLEGIUL NAȚIONAL DE COREGRAFIE ANUNȚĂ ADMITERE ÎN ANUL DE STUDII (2024-2025)

TURUL I DE LA DATA 15 IULIE

COLEGIUL NAȚIONAL DE COREGRAFIE

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru elevii cl. a V-a, specializarea Dans clasic și pentru elevii cl.a VII-a, specializarea Dans popular,  anul de studii 2024-2025.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 8 ani,  specializarea Dans clasic și 6 ani specializarea Dans popular.
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza probelor de aptitudini, care  sunt constituite din urmatoarele etape:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
 • Certificatul de studii (dosarul școlar)  în original
 • 4 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componența familiei;
 • Certificatul medical nr.086-U;
 • Copia buletinului de identitate al unui părinte(tutore);
 • Mapă albă din carton pentru dosar.
 • Proba de aptitudini va avea loc zilnic începând cu ora 9:00-17:00.

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru anul de studii 2024-2025.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 3 ani, pentru absolvenții de gimnaziu (după clasa a 9-a, înscrierea în clasa a 10).
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza mediei notelor anuale la 3 discipline de profil, a mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii gimnaziale și a mediei notelor de la proba de aptitudini.
 • Înmatricularea se efectuiază în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC) după următoarea formulă:

MC = 0,3 MNDP + 0,2 MNEA+0,5 NPA

Unde:  MNDP – media notelor la disciplinele de profil (Limba română; Limba străină; Istoria)

             MNEA – media notelor la examenele de absolvire

NPA – Nota la proba de aptitudini

Concursul de admitere se efectuiază în baza probelor de aptitudini, care  sunt constituite din urmatoarele etape:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere (orice act de identitate ce conține IDNP);
 • Certificatul de absolvire a gimnaziului în original. În cazul în care dosarul se depune elctronic, actul de studii se va încarca în formatul PDF/PNG/JPG
 • 4 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componenta familiei;
 • Certificatul medical nr.086-U;
 • Copia buletinului de identitate al părinților;
 • Dovadă achitării taxei de înscriere (30 lei), la contabilitatea instituției sau electronic MPay. Copii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.
 • Mapă albă din carton pentru dosar.
 • Turul I se va desfășura de la data 15 iulie pâna la 05 august
 • Proba de aptitudini va avea loc zilnic începând cu ora 9:00-17:00.

COLEGIUL NAȚIONAL DE COREGRAFIE

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru elevii cl. a V-a, specializarea Dans clasic și pentru elevii cl.a VII-a, specializarea Dans popular,  anul de studii 2024-2025.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 8 ani,  specializarea Dans clasic și 6 ani specializarea Dans popular.
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuează în baza probelor de aptitudini, după cum urmează:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere a candidatului
 • Certificatul de studii(dosarul școlar)  în original
 • 6 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componența familiei;
 • Certificatul medical nr.086-U;
 • Copia buletinului de identitate al unui părinte(tutore);
 • (Mapă albă din carton pentru dosar.)
 • Proba de aptitudini va avea loc 18 mai și 25 mai, sâmbătă, începând cu ora 11:00-12:00.ȘI în luna iunie începând cu 03.06 până pe 22.06 în fiecare zi . În prealabil contactați,
  • Director-adjunct Ispir Valentin: +373 79449027
  • Conducător artistic Rusu Mariana: +373 79444965
  • num. de serviciu: (022) 227312

Lecție de istorie pe teren

e data de 2 martie 2024 se împlinesc 32 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru. Aproximativ 30 000 de persoane, militari, polițiști și voluntari au luat parte la acest conflict. Sute de persoane și-au pierdut viața în timpul luptelor, iar alții au dispărut.

 Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a informat comunitatea educațională din instituțiile de învățământ general despre organizarea, în perioada de 26 februarie-2 martie 2024 a Săptămânii Memoriei și Recunoștinței celor căzuți în conflictul armat din 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.

 Azi, 1 martie, prima zi de primăvară, Lecția de Memorie și Recunoștință a fost organizată de către profesoara de Istorie și Educație pentru Societate, Veronica Pîrlea-Conovali, la Muzeul Militar  de Istorie din Chișinău. La eveniment au participat elevii claselor a V-XII de la Colegiu Național de Coregrafie, alături de profesoarele Elena Timuș și Maria Ignat. Invitat de onoare a fost colonelul Andrei Covrig, participant și veteran a războiului din Afganistan și de pe Nistru. Domnul colonel cu lux de amănunte a povestit elevilor despre două războaie în care și-au pierdut viața sute de moldoveni, victime a conflictelor militare străine nouă, menționând că suntem un popor pașnic. Discursul colonelului Andrei Covrig, a fost încărcat de emoție, amintiri durute, ținând un minut de reculegere în memoria camarazilor care nu s-au întors acasă de pe câmpul de lupte.

La rândul său, istoricul Sergiu Munteanu a povestit elevilor despre domniile marilor voievozi din cele mai vechi timpuri, făcând o trecere de la istoria medievală la cea modernă, subliniind tragedia românilor în legătură cu anul 1812 și raptul care s-a făcut în timpul hotărârilor luate la încheierea Păcii de la București.

 Elevii au ascultat cu mare interes, au adresat mai multe întrebări veteranului Andrei Covrig, rând pe rând au vizitat toate sălile muzeului. Au pozat și au mulțumit celor 2 bărbați pentru informație, subliniind, că ziua de azi , a fost mult mai frumoasă, deosebită , față de cea din 2 martie 1992.

Proiect cultural cu Andrea Sitter

Andrea Sitter, dansatoare a culturii germane, apoi a celei franceze; a tehnicii clasice, apoi și a celei contemporane; coregraf, poet, actriță și pedagog.

      De-a lungul carierei sale a activat pentru H. V. Karajan, J. Russillo, A. M. Reynaud, J. Gaudin, F. Raffinot, J. L. Hourdin, M. Ulusoy, L. Ferrari etc. A dansat în jurul lumii în mai mult de 470 spectacole, repertoriu propriu. A publicat texte și studii despre munca sa.

      De la 15 ani este conducătorul unui proiect internațional, delegând sute de artiști pentru întâlniri și împărtășiri a experienței în Europa și Liban. Dar, probabil, cea mai importantă trăsătură a ei este felul în care atinge grația, exigența respectuoasă și  delicată, atenția deosebită pentru arta sa și fiecare elev—toate emanate de această persoană serioasă, dar zâmbitoare și luminoasă în același timp.

     Andrea Sitter desfășoară, actualmente, cel mai entuziast proiect în cadrul Colegiului Național de Coregrafie din Chișinău, într-o atmosferă academică de creație și manifest.

      Proiectul se realizează într-o unitate de timp de 10 zile, cu implicarea unui număr considerabil de 13 elevi ai anilor de studii I, II și III, foarte bine pregătiți și dornici de a însuși tehnici noi și abordări diferite. Același proiect finalizează cu un spectacol impresionant la 23 februarie 2024. 

Aducem sincere mulțumiri și o deosebită considerație dnei Andrea Sitter pentru suflul nou, inovativ adus în sânul Colegiului.

fragment din proiect educativ-cultural realizat de Andrea Sitter și elevii anilor de studii I-III. (youtube.com)

fragment din proiect educativ-cultural realizat de Andrea Sitter și elevii anilor de studii I-III. (youtube.com)