Misiune / Viziune

Misiunea și strategia de dezvoltare a instituției este reflectată în  Statutul și în Planul strategic de dezvoltare a Colegiului Național de Coregrafie, pentru anii 2016-2020.

     Colegiul are misiunea de a asigura elevilor o pregătire teoretică și practică în domeniile de formare profesională în conformitate cu Cadrul Național al Calificărilor și Nomenclatorul domeniilor de formare profesională ce permite atât încadrarea în câmpul muncii, cât și continuarea studiilor în învățământul superior, precum și dezvoltarea, eficientizarea, sporirea calității și relevanței învățământului profesional tehnic, orientat spre cerințele economiei naționale la nivel local, regional, național și sectorial, pentru asigurarea sinergiei dintre sistemul educațional și sectorul real al economiei.

     Viziunea Colegiului Național de Coregrafie este formarea personalității cu spirit de inițiativă capabilă de autodezvoltare care posedă nu numai un sistem de cunoștințe și competențe necesare pentru angajarea în câmpul muncii, dar și independența de opinie și acțiune, fiind deschisă pentru dialog intelectual în contextul valorilor naționale și universale asumate.