Admitere

Rezultatele admiterii 2020, turul I.

COLEGIUL NATIONAL DE COREGRAFIE

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru anul de studii 2020-2021.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 3 ani, pentru absolventii de gimnaziu.
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza medie notelor anuale la 3 discipline de profil, a mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii gimnaziale și a medie notelor de la proba de aptitudini.
 • Înmatricularea se efectuiază în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC) după următoarea formulă:

MC = 0,3 MNDP + 0,2 MNEA+0,5 NPA

Unde:  MNDP – media notelor la disciplinele de profil (Limba română; Limba străină; Istoria)

             MNEA – media notelor la examenele de absolvire

NPA – Nota la proba de aptitudini

  • Probele de aptitudini pentru candidații la concursul de admitere sunt constituite din urmatoarele etape:
   1. evaluarea aspectului fizic;
   2. evaluarea aptitudinilor motorice;
   3. evaluarea aptitudinilor fizice;
  • 4. testarea ritmica.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
 • Certificatul de studii gimnaziale în original
 • 6 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componenta familiei;
 • Copia buletinului de identitate al părinților;
 • Mapă albă din carton pentru dosar.

Termene pentru depunerea actelor:

13 iulie – 31 iulie 2020. Anunțarea rezultatelor până la data de 4 august 2020.

Concursul repetat pentru locurile neacoperite:

5 august – 19 august 2020. Anunțarea rezultatelor până la data de 21 august 2020.

Comisia de admitere se compune din:

 1. președinte – directorul CNC;
 2. secretar responsabil;
 3. membri – cadre didactice din instituție

Programul comisiei de admitere: ON-LINE și

Luni – vineri: 9:00 – 16:00
Sâmbăta, Duminica: zile de odihnă