Admitere 2021-2022

COLEGIUL NAȚIONAL DE COREGRAFIE

Admitere 2021-2022

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru anul de studii 2021-2022.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 3 ani, pentru absolvenții de gimnaziu.
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza mediei notelor anuale la 3 discipline de profil, a mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii gimnaziale și a mediei notelor de la proba de aptitudini.
 • Înmatricularea se efectuiază în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC) după următoarea formulă:

MC = 0,3 MNDP + 0,2 MNEA+0,5 NPA

Unde:  MNDP – media notelor la disciplinele de profil (Limba română; Limba străină; Istoria)

             MNEA – media notelor la examenele de absolvire

NPA – Nota la proba de aptitudini

Concursul de admitere se efectuiază în baza probelor de aptitudini, care  sunt constituite din urmatoarele etape:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
 • Certificatul de studii gimnaziale în original
 • 6 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componenta familiei;
 • Copia buletinului de identitate al părinților;
 • Mapă albă din carton pentru dosar.

Termene pentru depunerea actelor:

Turul I : 12 iulie – 31 iulie 2021. Anunțarea rezultatelor până la data de 2 august 2021.

Turul II : 03 august – 14 august 2021. Anunțarea rezultatelor până la data de 16 august 2021. Au ramas 10 locuri la contract.

Comisia de admitere se compune din:

 1. Președinte – directorul CNC;
 2. Membrii comisiei- cadre didactice din instituție;
 3. Secretar.

Programul comisiei de admitere: 

Luni – vineri: 10:00 – 16:00 prezența fizică și on-line

Sâmbăta, Duminica: zile de odihnă  

 •  
 • Completeaza Formularul pentru admitere online    
 • Lista nominală a candidaților la Concursul de admitere  în cadrul  COLEGIULUI NAȚIONAL DE COREGRAFIE (Turul I și II) de la 1-25 locuri de buget, de la 26-contract.  Repartizarea căminului va fi pe data de 26 august începând cu ora 9, str. Hristo Botev 4/1. Numărul de telefon a pedagogului social responsabil de cămin Mariana Damaschin 079064014.
 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru elevii cl. a V-a, specializarea Dans clasic și pentru elevii cl.a VII-a, specializarea Dans popular,  anul de studii 2021-2022.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 8 ani,  specializarea Dans clasic și 6 ani specializarea Dans popular.
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza probelor de aptitudini, care  sunt constituite din urmatoarele etape:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
 • Certificatul de studii(dosarul școlar)  în original
 • 6 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componența familiei;
 • Certificatul medical nr.086-U;
 • Copia buletinului de identitate al unui părinte(tutore);
 • Mapă albă din carton pentru dosar.

Termene pentru depunerea actelor:

5 iulie – 9 iulie 2021. Etapa I.

22 iulie – 23 iulie 2021. Etapa II.

Anunțarea rezultatelor  la data de 23 iulie 2021.

Comisia de admitere se compune din:

 1. președinte – directorul CNC;
 2. secretar responsabil;
 3. membri – cadre didactice din instituție

Programul comisiei de admitere:

Luni – vineri: 10:00 – 13:00
Sâmbăta, Duminica: zile de odihnă

numărul de contact :

Cancelaria: +373 22 227705