Admitere 2022-2023

COLEGIUL NAȚIONAL DE COREGRAFIE

Admitere 2022-2023

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru anul de studii 2022-2023.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 3 ani, pentru absolvenții de gimnaziu (după clasa a 9-a, înscrierea în clasa a 10).
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza mediei notelor anuale la 3 discipline de profil, a mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii gimnaziale și a mediei notelor de la proba de aptitudini.
 • Înmatricularea se efectuiază în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC) după următoarea formulă:

MC = 0,3 MNDP + 0,2 MNEA+0,5 NPA

Unde:  MNDP – media notelor la disciplinele de profil (Limba română; Limba străină; Istoria)

             MNEA – media notelor la examenele de absolvire

NPA – Nota la proba de aptitudini

Concursul de admitere se efectuiază în baza probelor de aptitudini, care  sunt constituite din urmatoarele etape:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere (orice act de identitate ce conține IDNP);
 • Certificatul de studii gimnaziale în original. În cazul în care dosarul se depune elctronic, actul de studii se va încarca în formatul PDF/PNG/JPG
 • 6 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componenta familiei;
 • Copia buletinului de identitate al părinților;
 • Dovadă achitării taxei de înscriere (30 lei), la contabilitatea instituției sau electronic MPay. Copii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.
 • Mapă albă din carton pentru dosar.

Termene pentru depunerea actelor:

Turul I : 18 iulie – 05 august 2022. Afișarea rezultatelor la data de 06-08 august 2022.

Rezultatele admiterii. Turul I: Pentru a vedea rezultatele turului I apăsați mai jos (anexa-nr.6)

Turul II : 10 august – 19 august 2022. Afișarea rezultatelor la data de 20-22 august 2022.

Cazarea în cămin se va face pe data de 30.08.2022 la orele 9:00 pe adresa str. Hristo-Botev 4/2 sectorul Botanica. La mâna să aveți buletinul de identitate (original și copia) și suma de 3400 lei. Pentru informație adăugătoare apelați la Dna Mariana Damaschin, pedagog social în cămin, 079064014.

Comisia de admitere se compune din:

 1. Președinte – directorul CNC;
 2. Membrii comisiei- cadre didactice din instituție;
 3. Secretar.

Programul comisiei de admitere: 

Luni – vineri: 10:00 – 16:00 fără pauză de masă, prezența fizică și on-line

Sâmbăta, Duminica: zile de odihnă  

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru elevii cl. a V-a, specializarea Dans clasic și pentru elevii cl.a VII-a, specializarea Dans popular,  anul de studii 2022-2023.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 8 ani,  specializarea Dans clasic și 6 ani specializarea Dans popular.
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza probelor de aptitudini, care  sunt constituite din urmatoarele etape:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
 • Certificatul de studii(dosarul școlar)  în original
 • 6 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componența familiei;
 • Certificatul medical nr.086-U;
 • Copia buletinului de identitate al unui părinte(tutore);
 • Dovadă achitării taxei de înscriere (30 lei), la contabilitatea instituției sau electronic MPay. Copii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.
 • Mapă albă din carton pentru dosar.

Termene pentru depunerea actelor:

Turul I : 18 iulie – 05 august 2022. Afișarea rezultatelor la data de 06-08 august 2022.

Turul II : 10 august – 19 august 2022. Afișarea rezultatelor la data de 20-22 august 2022.

Cazarea în cămin se va face pe data de 30.08.2022 la orele 9:00 pe adresa str. Hristo-Botev 4/2 sectorul Botanica. La mâna să aveți buletinul de identitate (original și copia) și suma de 3400 lei.

Comisia de admitere se compune din:

 1. președinte – directorul CNC;
 2. secretar responsabil;
 3. membri – cadre didactice din instituție

Programul comisiei de admitere:

Luni – vineri: 10:00 – 13:00
Sâmbăta, Duminica: zile de odihnă

numărul de contact :

Cancelaria: +373 22 227705