COLEGIUL NAȚIONAL DE COREGRAFIE ANUNȚĂ ADMITERE ÎN ANUL DE STUDII (2024-2025)

TURUL I DE LA DATA 15 IULIE

COLEGIUL NAȚIONAL DE COREGRAFIE

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru elevii cl. a V-a, specializarea Dans clasic și pentru elevii cl.a VII-a, specializarea Dans popular,  anul de studii 2024-2025.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 8 ani,  specializarea Dans clasic și 6 ani specializarea Dans popular.
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza probelor de aptitudini, care  sunt constituite din urmatoarele etape:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere;
 • Certificatul de studii (dosarul școlar)  în original
 • 4 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componența familiei;
 • Certificatul medical nr.086-U;
 • Copia buletinului de identitate al unui părinte(tutore);
 • Mapă albă din carton pentru dosar.
 • Proba de aptitudini va avea loc zilnic începând cu ora 9:00-17:00.

 • Anunță admiterea candidaților la specialitatea „Coregrafie” pentru anul de studii 2024-2025.
 • Studiile în CNC se organizeaza cu frecvența la zi, în termen de 3 ani, pentru absolvenții de gimnaziu (după clasa a 9-a, înscrierea în clasa a 10).
 • Limba de instruire este limba română.

Condiții de înmatriculare:

 • Concursul de admitere se efectuiază în baza mediei notelor anuale la 3 discipline de profil, a mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii gimnaziale și a mediei notelor de la proba de aptitudini.
 • Înmatricularea se efectuiază în ordinea descrescătoare a mediei de concurs (MC) după următoarea formulă:

MC = 0,3 MNDP + 0,2 MNEA+0,5 NPA

Unde:  MNDP – media notelor la disciplinele de profil (Limba română; Limba străină; Istoria)

             MNEA – media notelor la examenele de absolvire

NPA – Nota la proba de aptitudini

Concursul de admitere se efectuiază în baza probelor de aptitudini, care  sunt constituite din urmatoarele etape:

1. Evaluarea aspectului fizic (date antropometrice, proporții fizico-anatomice);

2. Evaluarea aptitudinilor psiho-motrice;

3. Evaluarea aptitudinilor artistice;

4. Testarea ritmică.

Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

 • Fișa de înscriere la concurs;
 • Copia buletinului de identitate sau a certificatului de naștere (orice act de identitate ce conține IDNP);
 • Certificatul de absolvire a gimnaziului în original. În cazul în care dosarul se depune elctronic, actul de studii se va încarca în formatul PDF/PNG/JPG
 • 4 fotografii 3×4 cm, color;
 • Certificatul despre componenta familiei;
 • Certificatul medical nr.086-U;
 • Copia buletinului de identitate al părinților;
 • Dovadă achitării taxei de înscriere (30 lei), la contabilitatea instituției sau electronic MPay. Copii rămași fără ocrotire părintească sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.
 • Mapă albă din carton pentru dosar.
 • Turul I se va desfășura de la data 15 iulie pâna la 05 august
 • Proba de aptitudini va avea loc zilnic începând cu ora 9:00-17:00.