Conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor Colegiului Național de Coregrafie cu genericul „Memoria Holocaustului”.

Obiectivele conferinţei:

Cunoaşterea adevăratelor dimensiuni a Holocaustului este esenţială pentru educaţia în spirit democratic şi toleranţei a tinerii generaţii;

Studieresa Holocaustului contribuie la o mai bună înţelegere a problematicii drepturilor omului în epoca contemporană;

Stimularea şi promovarea elevilor cu competenţe intelectuale, investigaţionale, creative, estetice prin activităţi de investigaţie ştiinţifică.

Agenda conferinței:

Expoziţia de desene „Holocaustul –crime împotriva umanităţii”

Desfasurarea conferinței – 02. 02. 21 ora 10.00-12.00

I. Discutii in baza lecturarii cartii „Vreau sa zbor ca un fluture’’. Amintirile copiilor despre Holocaust.

II. Prezentarea discursurilor:

1. Cauzele holocaustului, -Eleva Paunita Cerneanu.

2. Politica antisemită în Germania nazistă în anii 1933-1939, Veronica Conovali, prof. istorie,

3. Holocaustul în Basarabia şi Transnistria, scriitorul Boris Druta.

4. Reflecţiile holocaustului,film-documentar, Nicoleta Munteanu

III. Mesajul oaspeţilor

VI. Cuvint de încheiere, Director adjunct Ludmila Sosna

Organizatorii conferinţei: prof. istorie Veronica Conovali

Directorul adjunct a Colegiului National de Coregrafie Ludmila Sosna