Despre colegiu

Liceul Internat Republican de Coregrafie, instituit prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.298. din 12 iunie 1991, a fost reorganizat în Colegiul Republican de Coregrafie în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1674 din 24 decembrie 2002 și ordinul Ministerului Culturii al RM nr.378 din 31 decembrie 2002.

Ulterior Colegiul Republican de Coregrafie s-a reorganizat în Colegiul Național de Coregrafie în temeiul Hotărârii Guvernului RM nr.1551 din 23 decembrie 2003 “cu privire la reorganizarea instituțiilor de învățământ superior de scurtă durată în instituția de învățământ mediu de specialitate” și ordinul Ministerului Culturii al RM nr. 04 din 14 ianuarie 2004.

În conformitate cu art. 12 lit. e)  al Codului Educației RM nr.152 din 17.07.2014 Colegiului Național de Coregrafie îi este atribuit statutul de Instituție de învățământ profesional tehnic postsecundar  (nivelul 4 ISCED).

În temeiul Ordinului Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei nr. 22 din 03.03.2014 “ Cu privire la aprobarea  Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (Monitorul Oficial nr.120-126 din 23.05. 2014, art. nr. 670) și Hotărârii  Guvernului Republicii Moldova nr. 853 din 14.12.2015 ” Cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, al specialităților și calificărilor pentru învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar” (Monitorul Oficial nr. 346, art. nr.957), instituția pregătește specialiști într-un domeniu:

Domeniul de formare profesională Muzică și arte teatrale (215)
Specialitatea Coregrafie (21590)
Calificarea Balerin (265303)

Colegiul Naţional de Coregrafie are 2 secţii: „Dans clasic” şi „Dans popular”.

Pe parcursul celor 30 ani de existenţă au fost pregătiţi circa 900 artişti de balet, care din anul I sunt deja angajaţi în calitate de artişti de balet în trupa de balet al Teatrului Naţional de Operă şi Balet ,,Maria Bieșu” și  Ansamblului Naţional de Dansuri Populare „JOC”. Circa 75 la sută din absolvenţii Colegiului şi-au continuat studiile la catedra Coregrafie a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.

Din anul 1991, elevii secţiei Dans clasic participă la diverse concursuri internaţionale de balet din New-York, Vienna, Lozanna, Milano, Tokyo, Varna, Budapesta, Stambul, Constanţa, Botoşani, Moskova, Sankt-Petersburg, Kiev, Haricov, Lvov, unde sunt înalt apreciaţi cu peste 125 titluri de laureaţi şi diplomaţi ai acestor concursuri, printre care 11 Grand-Prix.

Elevii secţiei Dans popular sunt participanţi ai diverselor manifestări culturale de talie municipală şi republicană, ai festivalurilor folclorice din Canada, Franţa, Belgia, Olanda, Bulgaria, România, Polonia, Italia, Finlanda, Suedia etc, fiind mereu apreciaţi cu titlul „Premiul Mare” şi „Premiul I”. Printre absolvenţii Colegiului se enumeră personalități cu titluri onorifice precum:  2 Artişti ai poporului Republicii Moldova, 7 Maeştri în Artă, 9 Artişti Emeriţi ai Republicii Moldova, 5 – Om Emerit. Avem toată convingerea că succesele discipolilor noștri nu se termină aici.